WORKSHOPS
VOOR BEDRIJVEN

Aanbod workshops

Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid om de LEGO Studio te reserveren met of zonder coach. In een nieuwe omgeving even gaan brainstormen over innovaties of andere belangrijke bedrijfszaken,  hiervoor biedt de LEGO Studio een inspirerend decor.

Wilt u liever aan teambuilding doen of een presentatie geven op een originele locatie? Ook hiervoor kan u beroep doen op de LEGO Studio en dit met of zonder coach.

De LEGO Studio reserveren kan via de reservatiekalender. (klik hier)


LEGO SeriousPlay

LEGO SeriousPlay is een door LEGO ontwikkelde methode bedoeld om teams en organisaties te helpen bij het aanpakken van complexe vraagstukken. De methode helpt om op een andere, betere manier met elkaar te overleggen waarbij iedereen evenveel tijd en gelegenheid krijgt om zijn of haar ideeën naar voren te brengen. Hierdoor wordt de kennis, de expertise en de creativiteit van het team beter benut dan in de klassieke vergaderingen waarbij 20% van de deelnemers 80% van de tijd aan het woord zijn.


Met behulp van LEGO SeriousPlay zijn 100% van de deelnemers 100% van de tijd betrokken. De beslissingen die op deze manier tot stand komen, zijn gewoonweg beter en worden door iedereen ondersteund zodat het engagement maximaal is.Een sessie met LEGO SeriousPlay behandelt geen hypothetische situaties maar focust altijd op een concrete vraag uit de dagelijkse praktijk. Gedurende het proces wordt dit vraagstuk onder de loep genomen en waar nodig actief en met verbeeldingskracht vlot getrokken. Deze vragen kunnen te maken hebben met strategie, innovatie, samenwerking, teamrollen, leiderschap, communicatie of indentiteit.


Het inzetten van LEGOSERIOUS PLAY is onder meer aangewezen


- wanneer teamleden elkaar beter moeten leren kennen, bijvoorbeeld in het kader van een fusie of overname
- wanneer het belangrijk is dat alle teamleden actief deelnemen aan de discussie
- wanneer de groepsgeest moet versterkt worden
- wanneer er moet gesproken worden over strategische kwesties
- wanneer het belangrijk is met nieuwe en innovatieve ideeën op de proppen te komen
- wanneer je de creativiteit wilt aanwakkeren
- wanneer je moeilijke, complexe kwesties in een constructieve sfeer wil bespreken of bespreekbaar maken
- wanneer je wil dat de deelnemers hun gedachten durven te uiten zonder zich geïntimideerd te voelen
- wanneer je wil vermijden dat enkele teamleden de discussie domineren
- wanneer het belangrijk is dat het hele team achter de genomen beslissingen staat in woorden en daden
- wanneer je strategische plannen op een inspirerende manier wil visualiseren
- wanneer je nieuwe teamleden snel wil integreren
- wanneer je organisatie in verandering is en je snel een duidelijk engagement wil
- wanneer je managers hun mensen doorheen een veranderingsproces moeten begeleiden
- wanneer je de organisatie moet herstructureren of stroomlijnen